Selectiebeleid & teamindeling

SELECTIETEAMS

We streven ernaar om per leeftijdscategorie 2 selectieteams onderbouw te formeren en voor de bovenbouw per leeftijdscategorie 2 selectieteams.We zijn hierbij afhankelijk van de kwantiteit en de kwaliteit van de instroom van jeugdleden. Het kan gebeuren dat bij een grote en goede lichting er gekozen wordt om 1 of 2 selectieteams toe te voegen. Dit gebeurt dan in nauw overleg met de TC en de hoofdtrainers. Van de 100 spelers die bij de kabouters beginnen zullen na 10 jaar naar verwachting circa 5 spelers in de seniorenselectie bij VV Hoogeveen gaan spelen.

DOORSTROOMPROFIEL

Om een goede en gelijkwaardige selectie te creëren voor het eerste elftal op groot veld is er een goede doorstroming nodig vanuit de jongste spelertjes van VV Hoogeveen is een voorstander van jeugdvoetbal in kleinere ruimtes.

Voordelen:

  • Meer balcontacten
  • Meer voetbalsituaties
  • Meer snelheid in het spel
  • Meer beleving
  • Meer doelpunten
  • Meer progressie

Dat begint al bij de kaboutergroep. Daar maken spelertjes spelenderwijs kennis met de bal. Als blijkt dat er een speler tussen zit die te goed is voor de speelgroep moet deze opnieuw uitgenodigd worden een speelprikkel te krijgen ...dus direct door naar JO-8. Vanzelfsprekend is dat ook van uit de JO-8 naar de O9, O10 of O11-pupillen.

Vanuit de kabouters zijn de O8 spelers vanaf seizoen 2016/’17 doorgeschoven naar (6 tegen 6) op een aangepast veld. De ruimtes zijn daardoor een stuk kleiner geworden. Door de spelers ook nog eens op verschillende posities te laten spelen (volleybal-roulatie) komen ze in verschillende situaties terecht waar ze zelf een oplossing voor dienen te vinden. Het komt de spelsnelheid en de ontwikkeling van technische basisvaardigheden ten goede.

SELECTIEPROCEDURE

Om voor elk opvolgend seizoen tijdig de nieuwe elftal/selectie-indeling gereed te hebben is het belangrijk om een standaard draaiboek in de selectieprocedure te volgen. Uitzonderingen op de regel zullen er naar alle waarschijnlijkheid ieder jaar zijn. Deze "gevallen" moeten worden besproken. Het is de verantwoordelijkheid van de HJO om hier de juiste beslissing te nemen. Het blijft ieders plicht het belang van de individuele speler voorop te stellen en om zo iedere speler de kans te bieden op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling.Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met het verenigingsbelang. De selectie van teams voor het nieuwe seizoen wordt gedaan door de Technische Commissie. Dit gaat allemaal in overleg met de betreffende jeugdtrainer(s). Belangrijk is dat we duidelijk zijn naar speler(s), trainer(s), leider(s), ouder(s), commissie(s), bestuur en andere belanghebbenden. Indien de ontwikkeling van een jeugdspeler daartoe noopt is tussentijdse overgang (ook buiten de winterstop) naar een andere (leeftijd)categorie mogelijk. Ook dit gaat weer in overleg met de betreffende jeugdtrainer(s). En ook hier is het belangrijk om duidelijk te zijn naar speler(s), trainer(s), leider(s), ouder(s), commissie(s), bestuur en andere belanghebbenden. Ook nu is de HJO de eindverantwoordelijke. Bij de indeling/doorschuiven/terughalen van spelers wordt ook gekeken naar het verenigingsbelang, bv. de noodzaak van wel/niet kampioen/degraderen, dit in verband met bv. een volgende lichting. Voor elke leeftijdsgroep geldt ook dat de kwalitatief betere voetballer van leeftijdsgroep komen te spelen in het standaardteam. Het kan zo zijn dat een speler als 1e jaars in het standaardteam speelt, maar het daaropvolgende seizoen komt te spelen in een reserveteam van dezelfde leeftijdsgroep.

SPELERSBEOORDELINGEN

Stap 1: December, digitaal inleveren spelersbeoordelingen leiders/trainers

Gedurende het gehele seizoen wordt intern op de club gescout bij de recreatieve teams. Daarnaast worden de spelers beoordeeld op hun ontwikkeling. Dit gebeurt door de trainers en leiders van dedesbetreffende teams. In december wordt er minimaal door elke leider en trainer van zijn team een beoordeling per speler opgemaakt.

Stap 2: Winterstop, beslissingsevaluatie teamsamenstellingen, mogelijk ruiling spelers binnen selectieteams.

Gedurende het seizoen worden selectiespelers beoordeeld en vinden er een interne evaluaties plaats. In de eerste maanden van het nieuwe seizoen, tot januari, is het mogelijk dat spelers gelet op hun ontwikkeling worden doorgeschoven of teruggezet naar een ander team.

Stap 3: Uiterlijk 1 maart, digitaal inleveren spelersbeoordelingen op verzoek CIS.

In principe hebben alle leiders en trainers in december de beoordelingen opgemaakt. In de gevallen dat nog niet genoeg informatie voorhanden zou zijn kan voor 1 maart nog het verzoek worden gedaan om over bepaalde spelers rapporten aan te leveren. Vanaf 1 maart worden de beoordelingen definitief geanalyseerd en aangeboden aan de Technische Commissie en de selectietrainers.

Stap 4: Maart, aanvang selectieprocedure

Na analyse van de scouting en overige beoordelingen wordt een lijst opgesteld van selectiewaardige spelers. Deze spelers worden in classificaties van geschiktheid aangeboden aan de selectietrainers. De selectietrainers komen met voorstellen om tot hun definitieve selectie te komen. De mogelijkheid bestaat om spelers nog een aantal keren tijdens de reguliere training aan de gang te zien.

Stap 5: Selectietrainingen en selectiewedstrijden, medio april/mei

Afhankelijk van de leeftijdscategorie starten vanaf januari de selectietrainingen. Uiteindelijk wordt van deze trainingen overgestapt naar selectiewedstrijden die veelal weer in medio april/mei gehouden worden. Tussentijds gaan spelers afvallen. De spelers en ouders worden daarover geïnformeerd. Op deze wijze wordt een ruim aanbod van goede spelers van VV Hoogeveen naar een dusdanig selectieniveau beoordeeld.

Stap 6: Mei/Juni, indelingsvergaderingen door JC, TC en hoofdtrainers selectie

In mei wordt door de Technische Commissie i.s.m. de selectietrainers een voorlopige indeling gemaakt van de selectieteams. De definitieve keuze wordt gemaakt door de Technische Commissie mede op voordracht van de selectietrainers. Hierna wordt door de TC een conceptindeling gemaakt van de jeugdteams voor het nieuwe seizoen.

Stap 7: Juni, bekendmaking selectiespelers

In juni worden de selectiespelers bekend gemaakt. Een definitieve teamindeling wordt nog niet gedaan. Gedurende de zomer kunnen spelers zich soms ontwikkelen dat de definitieve keuze na de zomervakantie plaatsvindt.

Stap 8: Augustus/September, definitieve teamindelingen selectie

Na een aantal trainingen en wedstrijden wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.

RECREATIEVE TEAMS

Spelers worden op sterkte en leeftijd ingedeeld, maar buiten de selectieteams kunnen, vooral in de jongste leeftijdscategorieën, ook andere factoren een rol spelen. Bij de andere teams worden spelers in de eerste plaats op leeftijd (eerstejaars/tweedejaars) geselecteerd. Echter ook zaken als voetbalkwaliteiten, fysieke gesteldheid, en dergelijke kunnen op de indeling van invloedzijn. De Technische Commissie belegt hiervoor een ‘indelingsvergadering’. Alle teams binnen de jeugdafdeling worden samengesteld voor een heel seizoen. Tijdens de winterstop kunnen spelers, die duidelijk boven of onder het taalniveau presteren, in een ander team worden geplaatst. Bij O9 en O11-pupillen echter zal een wisseling na de winterstop bij uitzondering plaatsvinden. In eerste instantie wordt qua aantallen bij de teams gekeken naar de beschikbare hoeveelheid spelers. Ideaal is bij de elftallen 13 of 14 spelers, bij de 6 tallen maximaal 8 spelers en bij de 8 tallen maximaal 10 spelers. Echter, onder invloed van het beschikbare aantal spelers kunnen hierin uitzonderingen worden gemaakt.Indien een speler van plan is te stoppen, bespreken de trainers met de spelers en/of ouders de reden voor het stoppen en geven dit door aan de coördinator. Definitieve afmeldingen dienen altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!