Gedragsregels VV Hoogeveen - gedragscode

Gedragsregels v.v. Hoogeveen

Binnen vv Hoogeveen zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

 1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.
 2. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen. Ieder lid van vv Hoogeveen dient zich als een waardig ambassadeur van en voor de vereniging te gedragen.
 3. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters.
 4. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 5. Bij elke training of wedstrijd zorgt de teamleiding samen met de spelers ervoor dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten en de ter beschikking gestelde materialen (zoals ballen en verplaatsbare doelen) worden opgeruimd. Dit gebeurt ook bij uitwedstrijden. Verpakkingen van genuttigde etenswaren en drinken worden in een afvalbak gedeponeerd en de vloer wordt aangeveegd.
 6. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.
 7. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 8. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 9. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 10. Iedereen die gebruik maakt van het sportcomplex en ons clubhuis houdt zich aan de regels die wij hanteren. Zo horen fietsen bijvoorbeeld op de daarvoor aangegeven plaatsen, de auto’s op de parkeerplaats en is roken in het clubhuis en de kleedkamers verboden 

Met z’n allen vormen we vv Hoogeveen. Het volgende is niet meer dan logisch:

Een (senior)lid dient bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) enige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

  • het verrichten van bardiensten;
  • het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel waaraan men gezeten heeft;
  • het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden;
  • het begeleiden van een team (eventueel slechts als chauffeur bij uitwedstrijden);
  • het zitting nemen in een commissie of (jeugd)bestuur of het assisteren van bestuursleden.

Ook dienen verenigingsleden de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen te respecteren. Aansturing door functionarissen zoals de trainers, leiders, dienstdoende vrijwilligers, commissieleden of bestuurders wordt door elk verenigingslid gerespecteerd.

De 25 “gouden” regels van onze vereniging:

  1. Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
  2. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak.
  3. Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer.
  4. Drugs zijn uit den boze.
  5. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.
  6. Zowel in als buiten het veld vloek je niet.
  7. Je beledigt niemand.
  8. Anderen worden hierop zonodig aangesproken.
  9. Je hebt respect voor de tegenstander.
  10. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
  11. Je vernedert niemand in woord of gebaar.
  12. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.
  13. Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur.
  14. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
  15. Je houdt de kleedkamers netjes.
  16. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.
  17. Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af.
  18. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
  19. Je “loopt” niet weg voor een klusje.
  20. We praten mét elkaar en niet over elkaar.
  21. Eerlijke en onpartijdige besluitvorming.
  22. Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen.
  23. Openheid en eerlijkheid staan voorop.
  24. Klantgerichte en klantvriendelijke houding.
  25. Naleving verenigingsregels.

Hand geven voor aanvang van de wedstrijd

De drempel om een onbekende voetballer tijdens een wedstrijd eens flink te "raken" is doorgaans vrij laag. Daarentegen wordt de drempel wat hoger, als je iemand wél kent, ook al is het maar oppervlakkig. Vanuit deze filosofie hebben we het kennismaken vóór de wedstrijd ingevoerd.

De bedoeling is dat de spelers van beide teams elkaar voorafgaande aan de wedstrijd een hand geven. Andere methoden van "kennismaking" zijn uiteraard ook mogelijk. En natuurlijk worden de scheidsrechter en z'n beide (club)assistenten niet vergeten!

Daar is niets mis mee, want in het normale leven doe je dat namelijk ook. Heel gewoon dus, alleen nu doe je dat op een voetbalveld. De tegenstander verliest daardoor iets van zijn of haar anonimiteit en blijkt doorgaans gewoon een mens te zijn, net als jezelf. Die óók met plezier voetbalt en óók graag wil winnen.

Het wordt dan wat "lastiger" om dezelfde persoon met grove middelen aan te pakken. Dat doe je immers niet zo gauw bij iemand die je (een beetje) kent.

Een "handje" na de wedstrijd zou trouwens eveneens vanzelfsprekend moeten zijn.

Want onbekend maakt nog altijd onbemind. Ook op een voetbalveld…

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!