Cookie beleid VV Hoogeveen

De website van VV Hoogeveen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sancties - gedragscode

Sancties

Het Algemeen Bestuur is conform de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de statuten en in deze gedragscode. Het Algemeen Bestuur is en blijft verantwoordelijk voor alles wat met de handhaving hiervan te maken heeft.

Algemeen beleid

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen.

Het Algemeen Bestuur beoordeelt in zijn besluit - afhankelijk van de statuten van de vereniging - een situatie op en/of rond het veld (spelers, teamleiders, trainers etc.) niet los van de KNVB-reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier); en neemt zélf actie. Een door het Algemeen Bestuur opgelegde straf wordt gemeld aan de tuchtcommissie van de KNVB, zodat deze dit kan "meenemen" in de uiteindelijke strafmaat.

Wangedrag van leden

De vereniging zal straffen opleggen aan leden, die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechters, assistent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid). Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging zullen de straffen variëren van een berisping, schorsing voor beperkte duur tot royement. In alle gevallen kan het Algemeen Bestuur van de vereniging het desbetreffende lid hangende de verenigingsprocedure met onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing opleggen.

Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat het bestuur het treffen van voorlopige maatregelen jegens een zich misdragend lid niet zal laten afhangen van de uitkomsten van de KNVB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB bekend is geworden, zal met het bepalen van de definitieve strafmaat door het bestuur hiermee rekening worden gehouden. Het Algemeen Bestuur beoordeelt een situatie op en/of rond het veld immers niet los van de KNVB-reglementen en rapportages.

De vereniging verplicht zich bij misdragingen van leden:

  • politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een (kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;
  • volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het zonodig doen van aangifte; 
  • politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden;
  • zich bij het uitvoeren van opgelegde sancties zonodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;
  • meldingen van andere verenigingen over misdragingen van verenigingsleden tijdens uitwedstrijden serieus te behandelen;

Leden, die zich buiten de accommodatie van v.v. Hoogeveen misdragen zoals hierboven vermeld tegenover anderen, kunnen ook door het bestuur geschorst of geroyeerd worden e.e.a. afhankelijk van de zwaarte van de misdraging.

Wangedrag van niet-leden

De vereniging zal de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouw, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid). De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de misdraging. Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat de vereniging het treffen van maatregelen jegens een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of justitie.

De vereniging verplicht zich bij misdragingen van niet-leden:

  • politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een (kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;
  • volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het zonodig doen van aangifte;
  • politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden;
  • zich bij het uitvoeren van opgelegde sancties zonodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;
  • de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters;
  • alle vormen van fysiek geweld jegens (assistent)scheidsrechter(s), (kader)leden van de bezoekende vereniging, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, schriftelijk aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB onder opgave van getuigen.

Overig beleid

De vereniging spreekt de intentie uit om:

  • een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren;
  • bij aanmelding nieuw lid een door andere vereniging opgelegde sanctie over te nemen;
  • bij overschrijving nieuwe vereniging op de hoogte stellen van de opgelegde sanctie;

In bovenstaande situaties kan slechts met toestemming van betrokkene informatie ingewonnen worden bij de vorige club. Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben voor het vv Hoogeveen lidmaatschap.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!