Cookie beleid VV Hoogeveen

De website van VV Hoogeveen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Organisatie jeugdopleiding

AANSTURINGSMODEL

De jeugdopleiding staat onder leiding van de Technisch Commissie (TC) waar het Hoofd Jeugdopleiding onderdeel van is. De TC is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het bewaken van het voetbaltechnische beleid over de volledige breedte van de vereniging. De TC bestaat uit:

 • Voorzitter
 • Hoofd Jeugdopleiding
 • Technisch Coördinator O-13 t/m O-19
 • Technisch Coördinator kabouters t/m-O12
 • Technisch Coördinator Vrouwen/Meisjes
 • Organisatorisch Coördinator O-13 t/m O-19
 • Organisatorisch Coördinator kabouters t/m O-12
 • Evt. aangevuld met 1 of 2 leden met toegevoegde waarde bijv.:Scouting.

De TC werkt in opdracht van het bestuur en legt periodiek (4x per jaar) verantwoording af aan het bestuur over de gang van zaken op voetbaltechnisch gebied.De TC heeft als eerste aanspreekpunt het bestuurslid met de portefeuille Voetbaltechnische zaken. Het Hoofd Jeugdopleiding is verantwoordelijk voor de speelgroep t/m VV Hoogeveen O-19 en stuurt samen met de Technisch Coördinatoren de trainers en coaches van de jeugdopleiding op voetbaltechnisch gebied aan.

Organisatorisch

Op organisatorisch gebied worden de elftalleiders aangestuurd door de organisatorisch coördinator. In een vierwekelijks overleg worden alle organisatorische zaken besproken aangaande alle teams binnen de vereniging. Trainers, coaches en leiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en zorgen ervoor dat de trainingen goed verzorgd zijn, de wedstrijden goed begeleid worden en dat de organisatorische zaken om het team goed verlopen.

Besturen, managen en uitvoeren. Kortom, we zien binnen VV Hoogeveen drie hoofdtaken, te weten:

Besturen Door het bestuur
Managen Door de Technische Commissie (voetbaltechnisch) en de Commissie Voetbalzaken (organisatorisch)
Uitvoeren Door de trainers, coaches en leiders

OVERLEGSTRUCTUUR

De TC overlegt wekelijks met elkaar.
De TC overlegt 6x per jaar met alle selectietrainers.
De TC legt 4x per jaar verantwoording af aan het bestuur.
De Technisch Coördinatoren overleggen minimaal 3x per jaar met hun trainers.

FUNCTIEPROFIELEN

Functieprofiel van:

 • Hoofd jeugdopleiding
 • Technisch Coördinator onder en bovenbouw

FUNCTIEPROFIEL HOOFD JEUGDOPLEIDING

Verantwoordelijkheden

 • Primair verantwoordelijk voor het bepalen, bewaken en uitvoeren van het jeugdopleidingsbeleidsplan;
 • Eindverantwoordelijk voor alle jeugdteams;
 • Eindverantwoordelijk voor de selectieprocedure en -indeling van alle jeugdelftallen.

Taken

 • Werkt binnen het met bestuur overeengekomen budget;
 • Is waar mogelijk aanwezig op trainings-en wedstrijddagen teneinde aanspreekpunt op voetbaltechnisch gebied;
 • Oriënteert zich op scholing en cursussen voor trainers;
 • Het (laten) verzorgen/organiseren van interne opleidingen op voetbal tactisch en technisch gebied;
 • Stimuleren en begeleiden van vaktechnische cursussen;
 • Onderhouden contact met BVO’s;
 • Samen met de voorzitter leidinggeven aan de Technische commissie;
 • Vervult een brugfunctie tussen Technische commissie en bestuur;
 • Draagt de vereniging op een positieve en representatieve manier uit;
 • Bemiddelingspersoon bij conflicten technische zaken;
 • Samenstellen technische staf in overleg met Technisch coördinatoren;
 • Het onderhouden van het opleidingsplan;
 • Begeleiden van jeugdkader op het gebied van training, coaching en begeleiding;
 • Evalueren van het functioneren van (beginnend) vrijwillig kader;
 • I.s.m. jeugdbestuur werving, behoud en aanstellen van vrijwilligjeugdkader;
 • Stimuleren van vrijwillig jeugdkader om scholingen te volgen. •Organiseren en begeleiden van voetbalactiviteiten.

FUNCTIEPROFIEL TECHNISCH COORDINATOR

Verantwoordelijkheden

 • Medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdopleidingsbeleidsplan. • Verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden en de uitvoering van het jeugdopleidingsbeleidsplan;
 • Ziet de individuele ontwikkeling van spelers als prioriteit;
 • Verantwoordelijk voor het aanstellen en evalueren van alle selectie-trainers in zijn leeftijdscategorie;
 • Medeverantwoordelijk voor de samenstelling van selectieteams in overleg met selectie-trainers;
 • Verantwoordelijk voor het aanvullen van spelers bij de selectieteams;
 • Medeverantwoordelijk voor het beschikbaar gestelde budget;
 • Verantwoordelijk voor het doorstromingsbeleid;
 • Medeverantwoordelijk voor het reilen/zeilen binnen de teams/wedstrijden.

Taken

 • Sturing geven bij het invullen van spelervolgsysteem;
 • Bij de voorbereiding van ieder seizoen het vaststellen van een opleidingsplan voor trainers, en het vertalen van dit plan naar een gedegen interne opleiding (minimaal 1 x per seizoen);
 • Maakt voorstellen en geeft adviezen ten aanzien van externe opleidingen;
 • Verantwoordelijk voor het aantal teams die worden ingeschreven bij de KNVB;
 • De sfeer bij trainers goed houden;
 • Regelmatig overleg met trainers en teamleiders (positieve benadering);
 • Adviserend ten aanzien van toernooien;
 • Regelmatig overleg met de Hoofd jeugdopleiding over de doorstroming van spelers;
 • Vereniging vertegenwoordigen bij belanghebbende bijeenkomsten;
 • Aanspreekpunt voor trainers aangaande het jeugdopleidingsbeleidsplan. • Trainingen/wedstrijden bekijken/adviezen en begeleiding geven ten aanzien van verbeteringen;
 • Bij de voorbereiding van het seizoen richtlijnen voor trainingen vaststellen;
 • Naar behoefte extra oefenstof aanleveren;
 • Interne opleidingen verzorgen die gelieerd zijn aan de bevoegdheden;
 • Nieuwe trainers, teamleiders informeren/begeleiden;
 • Deelnemen aan vergaderingen van de Technische commissie
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!