Rol van de trainer

Wij geloven dat trainers het verschil in onze opleiding kunnen maken. We willen dan ook blijven investeren in de technische staf. We streven steeds naar de hoogste kwaliteit van trainer/coaches. Alle trainers van VV Hoogeveen werken volgens het jeugdopleidingsbeleidsplan. De rol van trainer is cruciaal om invulling te geven aan de doelstellingen van het beleidsplan. Daarom is het van belang dat de trainers zich houden aan de aanwijzingen in het jeugdopleidingsbeleidsplan. Niet alleen betrekking hebbende op hun eigen taak, maar betreffende spelers, regels, afspraken en dergelijke. Een trainer vertegenwoordigt de vereniging, zowel op het sportpark als daarbuiten. Zijn of haar gedrag dan wel manier van handelen bepaalt mede het beeld dat anderen van VV Hoogeveen hebben.

Specifieke rollen en taken van een trainer

Een trainer heeft meerdere rollen binnen de jeugdopleiding. Dit zijn:

  • Trainer: om spelers elke dag of week een stukje beter te laten voetballen
  • Begeleider: om een veilig sportklimaat te creëren waarin aan spelers leiding gegeven wordt
  • Organisator: om momenten voor, tijdens en na trainingen en wedstijden ordelijk te laten verlopen
  • Coach: om spelers doordracht te beïnvloeden met als doel hun prestaties te verbeteren

Trainers van de eerste elftallen per leeftijdscategorie (selectietrainers), hebben naast hun functie als trainer-coach tevens een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de trainers van de recreatieve teams in hun leeftijdscategorie. Dit houdt in dat de selectietrainers gevraagd worden om 2-4 keer per jaar een workshop of training geven of dat ze worden gevraagd om eens een training of wedstrijd mee te kijken en feedback te geven. Tot slot hebben de selectietrainers ook een verantwoordelijkheid in de begeleiding en/of ondersteuning in diverse commissies en werkgroepen binnen de vereniging.

Werving en selectie selectietrainers

Omdat goede trainers het verschil maken, gaan we zorgvuldig te werk bij het werven en selecteren van (nieuwe) trainers. Het kwaliteitsniveau dat we altijd hierbij nastreven wordt in de komende jaren steeds hoger.

Trainer O19-1 UEFA C-jeugd
Trainer O19-2 UEFA C-jeugd
Trainer O17-1 UEFA C-jeugd
Trainer O17-2 UEFA C-jeugd
Trainer O15-1 UEFA C-jeugd
Trainer 015-2 UEFA C-jeugd
Trainer O13-1 Relevante kennis en ervaring op pedagogisch, didactisch en voetbaltechnisch gebied
Trainer O12-1 Relevante kennis en ervaring op pedagogisch, didactisch en voetbaltechnisch gebied
Trainer O11-1 Relevante kennis en ervaring op pedagogisch, didactisch en voetbaltechnisch gebied
Trainer O10-1 Relevante kennis en ervaring op pedagogisch, didactisch en voetbaltechnisch gebied
Trainer O9-1 Relevante kennis en ervaring op pedagogisch, didactisch en voetbaltechnisch gebied
Keeperstrainer Relevante kennis en ervaring op pedagogisch, didactisch en voetbaltechnisch gebied


We hanteren bij de selectie van nieuwe trainers zowel harde (diploma, kennis, ervaring) als zachte selectiecriteria (houding, gedrag, leergierigheid). We vinden het belangrijk dat:

  • De trainer bij de vereniging VV Hoogeveen te past;
  • De trainer zich conformeert aan het jeugdopleidingsbeleidsplan;
  • De trainer bereid is om minimaal twee jaar bij VV Hoogeveen werkzaam te zijn (continuïteit).

De selectietrainers worden aangesteld door de technisch coördinatoren samen met de TC. Selectietrainers van de diverse leeftijdscategorieën moeten de intentie hebben om ten minste twee achtereenvolgende jaren de functie van trainer bij de desbetreffende leeftijdscategorie te gaan vervullen. De werving en selectie van de trainers voor de breedteteams behoren tot de verantwoordelijkheid van de technisch coördinatoren.

Opleiding en ontwikkeling technische staf

Binnen VV Hoogeveen zijn diverse opleidingsmogelijkheden aanwezig voor spelers/ouders/vrijwilligers om zich te vormen tot trainer. Zo worden er jaarlijks interne cursussen en trainingen aangeboden, onder verantwoordelijkheid van de Technische Commissie. Ook stimuleren we bewust spelers uit de O19-en O17-selectie en uit VV Hoogeveen 1 om zich te ontwikkelen als trainer. Te beginnen bij de jongste jeugd. Daarnaast biedt VV Hoogeveen de mogelijkheid aan (aanstaande) trainers om opleidingen en cursussen te volgen, aangeboden door derden, waarbij het aanbod van de KNVB de voorkeur geniet. De trainer kan zich aanmelden voor een dergelijke cursus. De Technische Commissie geeft op basis van budget uiteindelijk toestemming. Er zal voor een dergelijke cursus van derden een contract met de betreffende trainer worden opgesteld, waarbij de verplichting om enkele jaren binnen VV Hoogeveen als trainer actief te blijven wordt aangegaan. We stimuleren spelers uit de hogere leeftijdscategorieën zoveel mogelijk om ook andere activiteiten te ontplooien binnen de vereniging. Er zijn steeds meer (jeugd)spelers actief als trainer, scheidsrechter of organisator van een toernooi. Dit geeft een fantastische clubsfeer waarin iedereen een steentje bijdraagt.

Ook geloven we in de binding die ontstaat als de oudere jeugdspelers (assistent) trainer zijn bij de jongere spelers tussen jonge en oudere spelers.

Evaluatie van (selectie)trainers

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, krijgen alle selectietrainers een jaarlijkse evaluatie met het Hoofd Jeugdopleiding en/of Technisch Coördinator.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!