Velden zijn niet correct ingevuld

De VV Hoogeveen als uw uithangbord?

Zonder sponsoring heeft een vereniging nauwelijks nog bestaansrecht. De voetbalvereniging Hoogeveen is er dan ook trots op dat het kan beschikken over een groot aantal sponsors. In het menu hiernaast ziet u een overzicht van de hoofd-, ster- en websponsors. U vindt daar ook informatie over deze sponsors. Er zijn echter diverse manieren om onze club qua sponsoring te steunen. Vele bedrijven gingen u al voor. Volgt u ook?

Sport, en in het bijzonder de voetbalsport, neemt in onze gemeente een belangrijke plaats in. 

De voetbalvereniging Hoogeveen is zowel regionaal als landelijk gezien de meest aansprekende vereniging binnen de gemeentegrenzen met exposure op zowel zaterdag als zondag. De eerste zondagselectie speelt in de landelijke Hoofdklasse A en de eerste zaterdagselectie in de regionale derde klasse D.

In 1978 haalde de vereniging zelfs het landskampioenschap binnen en speelde jaren op het hoogste amateurniveau. De vereniging is opgericht in 1930 en kan daarom terugzien op een zeer rijke traditie. Ook op maatschappelijk en sociaal gebied spelen wij een belangrijke rol in de gemeente Hoogeveen. Onze doelstellingen zijn duidelijk en dat is op een zo hoog mogelijk niveau spelen en daarbij de gehele regio van mee laten profiteren.

Volop in ontwikkeling

Momenteel is onze jeugdafdeling volop in ontwikkeling en groeit het aantal teams. Onze eerste selecties komen uit in de Hoofklasse (zondag) en de derde klasse (zaterdag). Naast al deze sportieve prestaties zijn wij een vereniging die wekelijks wordt gevolgd door duizenden belangstellenden.

Dit heeft tevens geleid tot enkele indrukwekkende feiten die zijn ontstaan:


  • Een aan de vereniging gerelateerde businessclub met 120 aangesloten bedrijven.

  • Een supportersvereniging die binnen het amateurvoetbal met haar 420 leden al sinds jaar en dag de grootste is van de provincie Drenthe.

  • Een eigen website met iedere week tussen de 3000 en 4000 bezoekers.

  • Een grote groep vrijwilligers die op zeer enthousiaste en belangenloze wijze hun club ondersteunen.

  • Een veel bekeken clubkanaal (Hoogeveen TV) op YouTube met per weekend gemiddeld 3000 views! Een ideaal reclamemiddel!

Wij zijn namelijk van mening dat er binnen een plaats als Hoogeveen mogelijkheden moeten zijn voor een stabiele hoofdklasser. Een hoofdklasser die Hoogeveen zowel regionaal als landelijk op de kaart kan zetten en daarmee de regio en haar bedrijfsleven een impuls kan geven. Naast de overtuiging dat de voetbalvereniging Hoogeveen de aangewezen club is binnen de gemeente die dit kan realiseren, spreken wij ook duidelijk deze ambitie uit.

Flink aan de weg timmeren

Om deze ambities om te zetten in werkelijkheid moeten we aan de weg timmeren om steun te vinden binnen maatschappelijke en gemeentelijke organisaties en uiteraard het bedrijfsleven. Dat is dan ook de reden dat wij steun zoeken bij het bedrijfsleven om samen zodoende onze ambities kunnen realiseren. Het gaat daarbij niet alleen om sportieve prestaties, maar ook om hen die ieder weekend weer veel plezier beleven aan het spel dat voetbal heet. En wat te denken van al die vrijwilligers die met hart en ziel onze vereniging ondersteunen in de breedste zin van het woord. Maar ook maatschappelijk willen wij een voortrekkersrol spelen en kennen daarbij onze verantwoording binnen de gemeente en regio.

Voor u als ondernemer is het uiteraard van belang dat uw bedrijf onder de aandacht komt van zoveel mogelijk mensen. In zoverre onze vereniging al erg interessant was en is voor adverteerders en sponsors, zal dit in de toekomst alleen maar toenemen. De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt en alles is bespreekbaar.

Veel voordeel

En vergelijkt u uiteindelijk de kosten ten opzichte van een advertentie in een regionaal of landelijk dagblad dan zult u al gauw de voordelen zien. Wij hebben de ambities en kennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. U als ondernemer heeft uiteraard ook ambities en vanzelfsprekend kent u uw maatschappelijke waarde en verantwoordelijkheden. Ongetwijfeld kunnen wij dan ook iets voor elkaar betekenen. We vragen u dan ook om ons te ondersteunen in de vorm van sponsoring. Het werk dat uw eventuele keuze met zich meebrengt nemen wij u zoveel mogelijk uit handen en zullen naar uw individuele wensen handelen.

Namens de duizenden mensen die wekelijks veel plezier beleven aan onze vereniging danken wij u bij voorbaat voor uw aandacht en ondersteuning.

Wilt u meer informatie of in contact komen met de sponsorcommissie, mail dan naar sponsorcommissie@vvhoogeveen.nl.