Velden zijn niet correct ingevuld

Trainingen jeugd

Stimuleer als coach, wees vooral positief, stimuleer spelers en enthousiasmeer. De nadruk ligt op wat al goed gaat en vul dat aan met tips zodat spelers zich nog verder kunnen verbeteren.  

Leeftijdscategorieën

Per leeftijdscategorie kan er oefenstof gedownload worden die gebruikt kan worden tijdens de trainingen. Belangrijk is dat er oefenstof wordt aangeboden die past bij de leeftijd en waarvan de eisen qua uitvoering aansluiten bij het niveau. Bij de jeugd van v.v. Hoogeveen worden 4 categorieën onderscheiden met daarbij passende doelen en daarop afgestemde trainingen en begeleiding:


  • Kabouters / 1e jaars F: Spelenderwijs kennis maken met voetbal en de bal.

  • E/F: Baas worden over de bal (als individu leren de bal te beheersen door goede techniek en coördinatie).

  • C/D: Baas worden over het 1v1 duel binnen een wedstrijd 11v11 (als individu weten wat er vanuit je positie gevraagd wordt en dit koppelen aan techniek en coördinatie).

  • A/B: Baas worden over de wedstrijd door als team tactisch goed georganiseerd te voetballen en dit te koppelen aan duelkracht, techniek en coördinatie).

  •  

Vaardigheden

De basis is een goede techniek en coördinatie. Qua technische vaardigheden is er onderscheid gemaakt tussen basisvaardigheden en technische vaardigheden die toegepast kunnen worden in het duel 1v1. Dit laatste is de Toolbox met de 4 verschillende 1v1 situaties zoals ze in de Meulensteen onderscheiden worden.

Basistechniek Toolbox Coördinatie

Jaarplanning

Per categorie wordt er een jaarplanning gemaakt, die als volgt opgebouwd is:


  • E/F: de 4 1v1 situaties zoals die in de Meulensteen methode beschreven worden, gecombineerd met passen, trappen en balaannames en veel kleine partijspelen.

  • C/D: de 4 teamtaken zoals de KNVB die gedefinieerd heeft op algemeen basisniveau gekoppeld aan de Meulensteen methode en kleine positiespelen. 

  • A/B: de 4 teamtaken zoals de KNVB die gedefinieerd heeft op gedetailleerd niveau en grotere positiespelen samen met de 2 momenten van omschakeling en standaardsituaties.

  •  

Per maand staan er 2 thema’s (1v1 of teamtaak) centraal.

actie jeugd