Velden zijn niet correct ingevuld

Incident Roel Smand

Roel Smand: “Hoogeveen heeft me belazerd"

door Ron Westerhof

HOOGEVEEN - Zoals het clubs betaamt, die op topniveau spelen, heerst er ook bij hoofdklasser Hoogeveen momenteel enige onrust en wel over het spelen van een proefwedstrijd van twee selectieleden bij landskampioen Ajax. Zowel linkerspits Roel Smand als rechtervleugelverdediger Karel Liklilwatil waren door Ajax aangezocht een proefwedstrijd te komen spelen, maar nog voordat beide spelers naar Amsterdam konden reizen gleed bij hen een brief in de bus waarin het bestuur van de voetbalvereniging Hoogeveen melding maakte van het feit, dat daarvoor geen toestemming zou worden verleend. Een opmerkelijke gang van zaken temeer daar in eerder genoemde brief staat vermeld, dat het verbod voornamelijk gestoeld was op de onverkwikkelijke benaderingswijze van Ajax. Daarmee wordt dan gedoeld op de bemiddelingsrol van Sies Wever, doelman van Hoogeveen, maar ooit deel uitmakend van het roemruchte Ajax-team dat trofee na trofee in de wacht sleepte.

LUCHT

Wever is door Ajax gebeld om aan beide spelers te vragen of ze interesse hadden in een contract. De Hoogeveense doelman heeft het aangekaart bij Smand en Liklilwatil en beiden waren zeer enthousiast. Zodra het Hoogeveen-bestuur lucht kreeg van deze affaire werd er evenwel ingegrepen. Er ging een brief de deur uit, die bij de spelers de nodige vraagtekens en bij Wever de nodige verantwoording opriep. Alleerst Roel Smand: Wat is dat voor nonsens eigenlijk. Hoogeveen kan mij toch niet verbieden een proefwedstrijd te spelen. Het ergste vind ik nog de manier waarop ze mij hebben belazerd. Secretaris Timmermans heeft zich tegenover een verslaggever laten ontvallen dat Karel en ik geen interesse zouden hebben in Ajax.
Wij zouden geweigerd hebben die proefwedstrijd te spelen. “Dat is helemaal niet waar, ik wilde graag naar Amsterdam om te laten zien wat ik kan. Dat werd me door het bestuur van Hoogeveen verboden. In de mij toegestuurde brief werd zelfs gedreigd met het inlichten van de KNVB. Als ik wel een proefwedstrijd zou spelen dan zou een eventuele aanvraag tot overschrijving naar Ajax niet worden verleend', zo stond er in die brief aldus de teleurgestelde Roel Smand.

EERLIJK

Sies Wever, die er eerlijk voor uit komt, dat hij een rol speelt in de benadering van Smand brengt het anders onder woorden. Hij zegt: “Het bestuur heeft die jochies gewoon overbluft. Ze kunnen makkelijk zeggen dat het een bestuursbesluit is dat spelers tijdens het seizoen geen proefwedstrijden mogen spelen voor profclubs. Dat is echter een besluit, dat er in het verleden door voorzitter de Haas is doorgedrukt omdat hij zijn eigen zoon niet kon slijten bij een betaalde club. Ik vind het gewoon schoftig wat ze deze jongens hebben aangedaan.Bovendien zit er aan deze hele gang van zaken nog wel een staartje. Ik ben uitgemaakt voor een ronselaar en de elftalleider heeft zelfs gezegd dat ik Hoogeveen kapot wilde maken. Dat pik ik allemaal niet.Zoals het er nu voorstaat is dit mijn laatste seizoen bij Hoogeveen'. Het Hoogeveenbestuur laat zich in deze zaak bepaalt niet van haar sterkste zijde zien. Secretaris Timmermans, die de naar de spelers gestuurde brief heeft ondertekend, wil nauwelijks commentaar leveren. Hij ontkent zelfs dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Sies Wever over diens aandeel over de contacten tussen Ajax en de Hoogeveen-spelers terwijl vice-voorzitter van der Tas dat in alle openheid toegeeft. Van der Tas: “Ik was weliswaar niet bij de bewuste vergadering aanwezig, maar er is wel degelijk een onderhoud geweest ook al moet wel worden aangetekend dat Sies Wever bij het bestuur is gekomen en niet andersom. Hoe dan ook. Zowel Smand als Liklilwatil zijn hevig teleurgesteld in de door hun bestuur genomen beslissingen en de kans, dat beide spelers na dit seizoen Hoogeveen de rug toekeren is alleen maar toegenomen. 

Wever mogelijk naar Germanicus 

HOOGEVEEN - Sies Wever, doelman van Hoogeveen, zal deze club aan het eind van dit seizoen zeker de rug toekeren. Dit naar aanleiding van beschuldigingen aan het adres van Wever als zou hij spelers van Hoogeveen verkopen aan landskampioen Ajax. Zoals het er nu voorstaat zal Wever volgend seizoen het doel verdedigen van het Coevorder Weber/Germanicus.