Velden zijn niet correct ingevuld

Een blinde vlek op de sportkaart van Noord-Nederland. Zo kan het aanbod worden genoemd op sportgebied voor kinderen met een autistische of aanverwante stoornis. De voetbalvereniging Hoogeveen springt hier onder aanvoering van Desirée Lem nu op in en start met ingang van augustus op de vrijdagavond met een drietal ‘auti-teams’.Desirée Lem is de initiatiefneemster van het op te richten ‘auti-team’. Ze is ruim vier jaar werkzaam als ambulant begeleidster bij diverse gezinnen met kinderen die gedragsproblemen hebben. ,,Tijdens mijn werkzaamheden kreeg ik vaak het verzoek of ik activiteiten met hun kind wilde ondernemen of op zoek wilde gaan naar een geschikte sport voor hun zoon of dochter. Ik merkte toen dat er bijna geen sportteams waren in het Noorden van ons land die speciaal gericht zijn op deze doelgroep.’’

Bij de doelgroep moet gedacht worden aan kinderen die ASS, PDD-NOS, ADD, ODD, MCDD, obesitas, Asperger, ADHD etc. hebben. ,,Het is dan ook iets heel anders dan het G-voetbal dat momenteel in onze regio op een prima wijze wordt verzorgd door HH’97. De kinderen uit onze doelgroep passen echter niet in een G-team, maar ook niet in een regulier team. Ze vielen tussen wal en schip en gingen thuis zitten met hun tablet, telefoon of achter hun computer. Voor mij de reden om in actie te komen.’’

VERSCHIL

Lem legt uit wat het verschil met een regulier team is en wat de werkwijze zal zijn. ,,Onze teams bestaan uit maximaal tien kinderen. Als eerste is ons doel om kinderen op sociaal en motorisch gebied zich goed te laten ontwikkelen. Daarnaast zullen er twee medewerkers aanwezig zijn op het veld. Een pedagogische medewerker en een trainer. We maken gebruik van PBS (Positive behaviour support), dat ook op veel scholen wordt toegepast. Wij coachen op een positieve manier en laten het negatieve weg. Daarnaast zullen de kinderen intensieve begeleiding krijgen, zodat hun talenten optimaal ontwikkeld kunnen worden en zal er nauw contact zijn met de ouders en/of verzorgers.’’

EMOTIONELE LEEFTIJD

Naast Desirée Lem zal Ruben Timmerman aanwezig zijn om de trainingen te leiden. Streven is om eind augustus de starten met drie groepen van maximaal tien deelnemers. De trainingen vinden plaats op vrijdagavond. De leeftijdsgroep is heel breed en loopt van 6 t/m 20 jaar. ,,Dat de leeftijdsgroep heel breed is, lijkt misschien vreemd’’, licht Desirée Lem toe. ,,Er wordt natuurlijk bij de indeling wel naar de leeftijd gekeken. Iemand van 17 jaar kan echter een emotionele leeftijd hebben van 11 jaar. Op die manier gaan we kijken hoe we de drie teams het beste kunnen indelen, zodat iedereen in het team komt dat het beste bij hem of haar past.’’

Opgave of meer informatie inwinnen kan via het emailadres ‘auti-team@vvhoogeveen.nl’ of telefoonnummer 06-83567501.


Auti-team Desiree Lem en Ruben Timmerman

auti