Velden zijn niet correct ingevuld

Aanmelden als nieuw lid

TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL

Conform de nieuwe en strengere eisen, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn wij als vereniging verplicht toestemming te vragen voor het plaatsen van foto’s en/of filmpjes van (jeugd-) leden op publiek toegankelijke media. (o.a. portret/team/wedstrijdfoto’s).

VV Hoogeveen plaatst geregeld foto’s en filmpjes van activiteiten binnen de vereniging op sociale media, zoals Facebook, Instagram en Twitter, alsmede op de eigen website www.vvhoogeveen.nl. Bovendien zijn er regelmatig artikelen van VV Hoogeveen te vinden in de nieuwsmedia, zoals kranten en online nieuwsdiensten.

Wij hebben een duidelijke verklaring nodig of jij VV Hoogeveen al dan niet toestemming geeft beeldmateriaal te plaatsen op bovengenoemde publieke media, waarbij je herkenbaar in beeld zou kunnen komen. Mocht je jonger dan 16 zijn, dan dient een ouder/voogd deze volgende verklaring te ondertekenen:

Middels ondertekening van deze verklaring geef ik VV Hoogeveen wel / geen (*) toestemming om foto’s en filmpjes te plaatsen op bovengenoemde media waarop ik herkenbaar in beeld ben. Ik behoud het recht om een gegeven toestemming op ieder moment in te trekken.